Bezoek adres:

Stadstuin helmond

Meanderlaan 6

5704 KW Helmond                                                                 Stadstuin Helmond © design by Nonini  Alle rechten voorbehouden

06-17436458

Stadstuin

Kinderen activiteiten

Project onderzoek Aardgewassen

Rondleiding

Vrijwilligers

Stage

Winkel

Openingstijden

Workshops

Akker

Stadstuin

Web winkel

Kinderen feestjes

Kids rondleidingen

webwinkellink

Achtertuin farming

In 2024 starten wij met onze Achtertuin Farming


CURSUS ACHTERTUIN FARMING

Elk jaar is er een cursus Achtertuin Farming  voor Beginners, de theorie start in normaal in januari  februari maar kan ook later plaatsvinden als we nog te weinig deelnemers hebben. Minimale deelname is 5 en maximaal 12. De praktijklessen beginnen in april.


Inleiding

We hebben op de locatie aan de Katoenstraat al regelmatig beginnende moestuincursussen gegeven. Al minimaal 50 cursisten werden er in Helmond de laatste jaren opgeleid tot beginnende Achtertuin farmer.

Onder de geslaagde cursisten staat de cursus zeer goed aangeschreven.

De geslaagden zijn na het volgen van de Basiscursus Achtertuin farming in staat om in hun eigen achtertuin of moestuin te tuinieren en om lekker en gezonde groenten te kweken.

De cursus is toegankelijk vanaf 16 jaar en ouder.


Cursusinhoud 

Achtertuin farming


Kosten

De cursus kost  € 325,-- all incl. 

Het bedrag willen we graag voor aanvang van de  cursus overgemaakt hebben op

bankrek.  Rabobank NL06 RABO 03581.02.510t.n.v. Stadstuin Helmond

De cursisten zijn tijdens het cursusjaar gratis lid bij de Aardgewassen platvorm (Noord Brabant).


Cursusdag, tijd en plaats

Theorie: Op dinsdagavond                

De eerste les is half / eind januari, u krijgt bericht van de exacte datum
Tijd:        Van 19.00 tot 21.30 uur;
Plaats:    Meanderlaan 6 5704 KW Helmond

 

Praktijk

Praktijklessen van 2.5 uur worden gegeven van april tot en met augustus en zijn merendeels op zaterdagmorgen,

de data worden op de eerste theorieles bekendgemaakt.

Tijdens de praktijklessen zorgt de cursist zelf voor beschermende kleding.

.

Examen

Na de zesde theorieles  volgt een officieel examen.
Men dient voldoende aanwezig te zijn,  alvorens men aan de de officieel examen mag deelnemen. Je mag 1 les en 1 praktijk les missen. Als meer dagen niet aanwezig bent dan kan je geen examen doen.

Tijdens de praktijk lessen worden door de docent en de de verrichtingen van de cursist beoordeeld, tevens wordt door de cursist na elke praktijkles een verslagje gemaakt en op het praktijk evaluatieformulier ingevuld.

Het theorie-examen, de praktijk beoordeling en de evaluatieformulieren worden in het eindresultaat meegenomen, en vormen tezamen het eindcijfer.

Diploma-uitreiking

Is het theorie-examen met goed gevolg afgesloten en de praktijkbeoordeling is voldoende, dan krijgt men een  diploma van Aardgewassen platvorm.  Het diploma wordt uitgereikt op de Stadstuin  feestavond in december.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nicole van de Rijt: 06-174 36 458  of info@stadstuinhelmond.nl   

Aanmelden

Maak voor het aanmelden voor de cursus gebruik van het aanmeldformulier —>Je kunt de lessen uitbreiden met voedingslessen: Vitamine, Koolhydraten, zomerkost en of winterkost link

Achtertuin Farming aanmelden

3 praktijk lessen van 2.5 uur op zaterdag


les 1  Theorie en Inleiding

 1,1 Kennis making

 1,2 Doel en opzet Cursus en agenda maken

 1,3 Inleiding, telen op intuïtieve

 1,4 Het moestuinieren in 4 seizoenen

 1,6 De praktijkdagen werken in de tuin

 1,7 Huiswerk voor de volgende les 2

   

les 2  Theorie en praktijk opdracht

 2 Bespreken van huiswerk les 1

 2,1 Wat is zaad

 2,2 Historie

 2,3 verschillende manieren van vermeerderen

 2,4 verschillende soorten zaden

 2,5 Grondsoorten

 2,6 Materialen / Gereedschap

 2,7 Maken van een Herbarium

 2,8 Bespreken van de Herbarium

 2,9 Huiswerk voor de volgende les 3

   

Les 3  Praktijk les1 Leren zaaien

 3,1 Bespreken van huiswerk les 2

 3,2 Hoe te zaaien van verschillende gewassen en middelen

 3,3 Werkwijze zaaien

 3,4 Opdracht zelf zaaien van verschillende soorten zaden en manieren

 3,5 Uitleg les verspenen

 3,6 Opdracht Verspenen van diverse gewassen

 3,7 Uitleg les perspotjes en zaaien

 3,8 Opdracht les perspotjes maken en zaaien

 3,9 Huiswerk voor de volgende les 4 ( zaaimatje ) en eigen zaden verzorgen  

   

Les 4  Welke groenten en waar zet je ze neer

 4,1 bespreken van huiswerk les 3

 4,2 Wat is ecologisch Tuinnieren

 4,3 Vruchtwisseling en waarom

 4,4 Combinatie teelt  

 4,5 Opdracht herbarium aanvullen

 4,6 De natuur als voorbeeld / combinatie teelt

 4,7 Aanpassen aan de omgeving / kwaliteit  / Diversiteit

 4,8 Bodem leven en hoe deze te voeden

 4,9 Vriend of vijand

 5,0 Plant afstand

 5,1 Stand van de zon en ligging van de tuin

 5,2 Opdracht plan je eigen tuin

 5,3 Bespreken opdracht

   

les 5  Praktijk volle grond zaaien

 5,1 Welke gewassen zetten we kunnen in de volle grond / of alleen in de volle grond gezaaid worden.

 5,2 Welke gereedschappen gebruiken we daarvoor en wat is de werkwijze.

 5,3 Zaaibed klaar maken

 5,4 Zaaien van verschillende gewassen in de volle grond

   

 

les 6  Omgaan met ziekte en plagen middels power point

   

   

leg 7  Theorie Examen

les 8 Uitslag  en diploma uitreiking

Les inhoud: